Strona główna T-Mobile Usługi BankoweRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,36%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6091,25 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 591,25 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Freemium 0 zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,43%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6318,05 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 818,05 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Premium 226,80 (18.90) zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,52%, cał‚kowita kwota kredytu: 28 865,58 zł‚ (bez kredytowanych kosztółw),oprocentowanie stał‚e: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 42 343,16 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 13 477,58 zł‚ (w tym: prowizja: 3 932,49 zł‚, odsetki: 9 545,09 zł‚), 64 miesięcznych rat, w tym 63 równe miesięczne raty w wysoko¶ci / po: 661,61 zł‚, ostatnia rata: 661,73 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 29.10.2018 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty Przedstawione symulacje nie s±… ofert±… w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest każdorazowo od pozytywnej oceny zdolno¶ci kredytowej wnioskuj±…cego.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,18% dla cał‚kowitej kwoty limitu karty kredytowej Mastercard Travel w wysoko¶ci 5000 zł‚ (bez kredytowanych kosztów). Cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 5370,78 zł‚, oprocentowanie zmienne: 9,90%, cał‚kowity koszt kredytu: 370,78zł‚ (w tym odsetki: 274,78 zł‚, miesięczna opł‚ata za kartę: 8 zł‚, tj. 96 zł‚ rocznie) przy zał‚ożeniu, że Posiadacz realizuje jedn±… operację bezgotówkow±… w wysoko¶ci 5000 zł‚ w dniu zawarcia umowy i spł‚aca j±… w 12 równych miesięcznych ratach w wysoko¶ci 447,57 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu karty kredytowej od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana 20.05.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,61%, cał‚kowita kwota kredytu: 59 485,00 zł‚ (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie zmienne: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 105 982,08 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 46 497,08 (w tym: prowizja 7 344,57 zł‚, odsetki: 39 152,51 zł‚, koszt ubezpieczenia: 0 zł‚), 120 równych miesięcznych rat w wysoko¶ci/po: 883,19 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 01.03.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty.


Usłłuugi bankowe ¶wiadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

  • wy¶lij na Facebook
  • wy¶lij na Digg
  • wy¶lij na Twiter
  • wy¶lij na Stumble
  • wy¶lij na Blogger
  • wy¶lij na Wykop

www.kredyty-online.eu
kredyty onlinekredyt gotówkowykredyt mieszkaniowypożyczka hipotecznakredyt z dopłat±kredyt samochodowy

Usługodawca - Totalmoney.pl sp. z o.o. - wła¶ciciel programu partnerskiego Money2Money